Przedszkole Miejskie Nnr 44


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nnr 44

Adres Przedszkole Miejskie Nnr 44

Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-304
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 00022035100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nnr 44 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem . Przedszkole znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 00022035100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 76, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 45 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 6. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa