Iii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące

SIENKIEWICZA 46
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-009
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące

426332283
Strona
Regon 00073168900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem SIENKIEWICZA 46. Numer tel. do liceum to 426332283. Fax: 426332283. Szkoła licealna mieści się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem http://www.trzecieliceum.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00073168900000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 469, z czego 317 stanowiły uczennice, a 152 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 29 w pełnym wymiarze godzin oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,93. Powiat łódź ma zarejestrowane 111 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 12594 uczniów w powiecie przypada 111 innych licealnych szkół średnich (113,46 na placówkę), a średnia w województwie to 89,52 (40552 licealistów na 453 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 170 63,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 170 84,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 4 87,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 20 87,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 146 95,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 63,60 % 12 (z 89) 12 (z 89) 12 (z 89) 40 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 84,50 % 4 (z 89) 4 (z 89) 4 (z 89) 7 (z 364)
język rosyjski pisemny podstawowy 87,30 % 8 (z 29) 8 (z 29) 8 (z 29) 16 (z 116)
język niemiecki pisemny podstawowy 87,40 % 7 (z 54) 7 (z 54) 7 (z 54) 9 (z 236)
język angielski pisemny podstawowy 95,80 % 2 (z 88) 2 (z 88) 2 (z 88) 2 (z 353)

Mapa