Studium Vip


Najważniejsze informacje - Studium Vip

Adres Studium Vip

PIOTRKOWSKA 94
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-103
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
Uprawnienia publiczna

Telefon Studium Vip

426311991
Regon 47144020500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Studium Vip znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem PIOTRKOWSKA 94. Numer telefonu do placówki to 426311991. Fax: 426311991. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem studiumvip.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47144020500000.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 uczniów na 891 placówek).

Mapa

inne