Przedszkole Miejskie Nr 75


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 75

Adres Przedszkole Miejskie Nr 75

al. Kościuszki 81
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-436
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 75

426360180
Strona
Regon 00434089100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 75 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem al. Kościuszki 81. Numer tel. do przedszkola to 426360180. Numer faksu: 426360180. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pm75lodz.wikom.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00434089100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 100, z czego 46 stanowiły dziewczynki, a 54 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa