Przedszkole Miejskie Nr 208


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 208

Patron 0

Adres Przedszkole Miejskie Nr 208

Gdańska 84
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-613
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 208

426370139
Regon 00021916400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 208 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Gdańska 84. Nr tel. do przedszkola to 426370139. Nr fax: 426370139. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.wikom.pl/pm208zebra. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00021916400000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 125, z czego 64 to dziewczynki, a 61 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 12. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa