Gimnazjum Nr 43


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 43

Patron Wojska Polskiego

Adres Gimnazjum Nr 43

Emilii Plater 31
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-688
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 43

226287373
Strona
Regon 01606162100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 43 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Emilii Plater 31. Nr tel. do szkoły to 226287373. Faks: 226287343. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum43.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01606162100000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 284, z czego 162 to uczennice, a 122 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,64. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.55.665.66
20066.565.065.06
20076.596.226.22
20083.385.455.45
20090.754.194.19
20103.574.184.18
20112.974.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.875.215.21
20064.96.086.08
20072.25.945.94
20083.155.595.59
20090.444.894.89
20103.564.84.8
20114.114.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa