Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 42


Informacje ogólne

Adres Twarda 8/12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-105
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 226204931
Fax 226204931
Strona
Regon 01497607800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 512
Liczba uczennic 304
Liczba uczniów 208
Całkowita liczba nauczycieli 58
Nauczyciele - pełen etat 43
Nauczyciele - pół etatu 15

Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 42 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Twarda 8/12. Numer tel. do gimnazjum to 226204931. Numer fax: 226204931. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.twardagim.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 01497607800000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 512, z czego 304 stanowiły dziewczynki, a 208 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 58 nauczycieli, z czego 43 na pełen etat oraz 15 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,87. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200515.925.665.66
200614.525.065.06
200718.56.226.22
200818.945.455.45
200914.154.194.19
201018.064.184.18
201120.14.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200516.25.215.21
200618.556.086.08
200719.755.945.94
200819.765.595.59
200920.874.894.89
201022.534.84.8
201123.774.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa