Prywatne Gimnazjum "hermes"


Informacje ogólne

Patron "HERMES"
Adres Jana Kochanowskiego 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-864
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 228650607
Fax 228650607
Strona
Regon 01497640500038
Organ prowadzący Joanna Krzywosądzka

Prywatne Gimnazjum "hermes" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Jana Kochanowskiego 1. Telefon do gimnazjum to 228650607. Nr faksu: 228650607. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem szkoly-hermes.wp.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01497640500038. Organ rejestrujący dla Prywatne Gimnazjum "hermes" to miasto na prawach powiatu.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum