Przedszkole Nr 318 "zielony Zakątek"


Informacje ogólne

Adres Kochanowskiego 9a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-864
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 226330095
Fax 226639281
Strona
Regon 01252535400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 129
Liczba uczennic 60
Liczba uczniów 69
Całkowita liczba nauczycieli 13
Nauczyciele - pełen etat 11
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Nr 318 "zielony Zakątek" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kochanowskiego 9a. Numer tel. do przedszkola to 226330095. Faks: 226639281. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem zielonyzakatek318.republika.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01252535400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 129, z czego 60 stanowiły dziewczynki, a 69 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa