Gimnazjum Niepubliczne Nr 7


Informacje ogólne

Patron Gustaw Herling-Grudziński
Adres Powązkowska 90
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-728
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 226338289
Fax 226338289
Strona
Regon 01545680800027
Organ prowadzący Gimnazjum Niepubliczne nr 7 im. G.H. Grudzińskiego

Gimnazjum Niepubliczne Nr 7 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Powązkowska 90. Numer tel. do szkoły to 226338289. Fax: 226338289. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest fundacje. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.lon29.prv.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01545680800027. Instytucja rejestrująca] dla Gimnazjum Niepubliczne Nr 7 to miasto na prawach powiatu.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.825.665.66
20063.755.065.06
2007-1.926.226.22
20081.35.455.45
20091.944.194.19
20105.254.184.18
2011-1.774.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.545.215.21
2006-1.716.086.08
20076.715.945.94
2008-5.355.595.59
2009-8.464.894.89
2010-8.454.84.8
2011-1.474.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum