Przedszkole Nr 105 "wesoła Stopiątka"


Informacje ogólne

Adres Kochanowskiego 10
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-864
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 226330119
Fax 226330119
Strona
Regon 01252539000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 152
Liczba uczennic 69
Liczba uczniów 83
Całkowita liczba nauczycieli 14
Nauczyciele - pełen etat 13
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole Nr 105 "wesoła Stopiątka" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kochanowskiego 10. Nr tel. do przedszkola to 226330119. Fax: 226330119. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole105.waw.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01252539000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 152, z czego 69 to dziewczynki, a 83 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 13. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa