Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kazimierza Wielkiego 11
Miejscowość Biecz
Kod pocztowy 38-340
Gmina Biecz
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

134471023
Strona
Regon 49290154900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Biecz pod adresem Kazimierza Wielkiego 11. Telefon do szkoły to 134471023. Faks: 134471023. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Biecz, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www ZSZ można znaleźć pod adresem www.zszbiecz.neostrada.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49290154900000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 75, z czego 20 stanowiły uczennice, a 55 stanowili uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 679 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (67,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa