Szkoła Podstawowa W Kuźni


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kuźni

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa W Kuźni

KUŹNIA 36
Miejscowość Kuźnia
Kod pocztowy 63-313
Gmina Chocz
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kuźni

627415634
Regon 00116557100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kuźni mieści się w miejscowości Kuźnia pod adresem KUŹNIA 36. Nr tel. do szkoły to 627415634. Faks: 627415634. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Chocz, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00116557100000.

Szkoła Podstawowa W Kuźni przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 47, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 20 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,2. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4117 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (128,66 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kuźnia: 1
  • w gminie Chocz: 2
  • powiat pleszewski: 22
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa