Niepubliczne Przedszkole "słoneczko" W Radlnej.


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" W Radlnej.

Adres Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" W Radlnej.

62
Miejscowość Radlna
Kod pocztowy 33-112
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" W Radlnej.

695057907
Strona
Regon 85274211800000
Organ prowadzący PBU "KONSNETT"Stanisław Zięba

Niepubliczne Przedszkole "słoneczko" W Radlnej. znajduje się w miejscowości Radlna pod adresem 62. Nr tel. do przedszkola to 695057907. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.sloneczkoradlnaQe.przedszkola. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 85274211800000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole "słoneczko" W Radlnej. to gmina.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa