Przedszkole Publiczne Nr 17 W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 17 W Tarnowie

Adres Przedszkole Publiczne Nr 17 W Tarnowie

T.Kościuszki 9
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 17 W Tarnowie

146559155
Strona
Regon 85043186800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 17 W Tarnowie mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem T.Kościuszki 9. Telefon do przedszkola to 146559155. Nr faksu: 146559168. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www przedszkola znajdziemy pod adresem przedszkole17.za.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85043186800000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 145, z czego 76 to uczennice, a 69 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 15. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa