Szkoła Podstawowa W świebodzinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Świebodzinie

Patron błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty

Adres Szkoła Podstawowa W Świebodzinie

Świebodzin 129
Miejscowość Świebodzin
Kod pocztowy 33-114
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Świebodzinie

146795126
Regon 00118955400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W świebodzinie znajduje się w miejscowości Świebodzin pod adresem Świebodzin 129. Nr tel. do szkoły podstawowej to 146795126. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00118955400000.

Szkoła Podstawowa W świebodzinie naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 114, z czego 44 stanowiły uczennice, a 70 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 1,6. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Świebodzin: 1
  • w gminie Pleśna: 8
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa