Publiczne Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2

Tarnowska 60
Miejscowość Tarnowiec
Kod pocztowy 33-112
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2

146794414
Strona
Regon 85174245800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Tarnowiec pod adresem Tarnowska 60. Numer tel. do gimnazjum to 146794414. Nr faksu: 146794414. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsp.tarnowiec.tarman.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 85174245800000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 207, z czego 114 stanowiły gimnazjalistki, a 93 stanowili chłopcy. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.01-1.66-0.84
2006-1.09-2.2-2.24
20070.55-1.25-1.27
20082.55-0.670.38
2009-2.68-1.69-3.52
20104.04-0.760.66
2011-0.89-0.32-0.5
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.54-1.4-0.2
2006-1.04-2.55-1.02
20073.84-1.43-1.54
20082.12-2.07-0.37
20093.57-2.51-0.92
20104.46-1.930.32
20112.68-1.06-1.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa