Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Józefa


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

Adres Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

Mościckiego 34
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

146221137
Regon 85164281100000
Organ prowadzący Prowincja Tarnowska

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Józefa mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Mościckiego 34. Numer telefonu do przedszkola to 146221137. Nr fax: 146286540. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 85164281100000. Organ rejestrujący dla Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Józefa to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa