Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Cypriana Kamila Norwida W Koszycach Wielkich


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Cypriana Kamila Norwida W Koszycach Wielkich

Patron Cyprian Kamil Norwid

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Cypriana Kamila Norwida W Koszycach Wielkich

Szkolna 22
Miejscowość Koszyce Wielkie
Kod pocztowy 33-111
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Cypriana Kamila Norwida W Koszycach Wielkich

146340754
Regon 85174317900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Cypriana Kamila Norwida W Koszycach Wielkich znajduje się w miejscowości Koszyce Wielkie pod adresem Szkolna 22. Nr tel. do szkoły to 146340754. Nr fax: 146340754. Gimnazjum działa na obszarze gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem zsp-koszyce-wlk.net. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85174317900000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 107, z czego 51 stanowiły uczennice, a 56 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych gimnazjów (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.89-1.66-0.84
2006-7.6-2.2-2.24
2007-4.35-1.25-1.27
2008-4.39-0.670.38
2009-8.93-1.69-3.52
2010-1.36-0.760.66
2011-0.04-0.32-0.5
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.45-1.4-0.2
2006-5.94-2.55-1.02
2007-5.07-1.43-1.54
2008-2.68-2.07-0.37
2009-7.86-2.51-0.92
2010-1.07-1.930.32
2011-4.24-1.06-1.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa