Przedszkole Publiczne Nr 13


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 13

Adres Przedszkole Publiczne Nr 13

Przedszkolaków 7
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 13

146561846
Regon 85043232000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 13 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Przedszkolaków 7. Numer tel. do przedszkola to 146561846. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 85043232000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 100, z czego 50 stanowiły uczennice, a 50 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa