Niepubliczne Przedszkole Rodzinne


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole Rodzinne

Adres Niepubliczne Przedszkole Rodzinne

Blokowa 4 lok.6
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-788
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole Rodzinne

857325654
Strona
Regon 20072456500000
Organ prowadzący Jolanta Halicka

Niepubliczne Przedszkole Rodzinne mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Blokowa 4 lok.6. Numer telefonu do przedszkola to 857325654. Fax: 857325654. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkolerodzinne.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 20072456500000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Przedszkole Rodzinne to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa