Szkoła Podstawowa Specjalna W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Specjalna W Białymstoku

Adres Szkoła Podstawowa Specjalna W Białymstoku

Antoniuk Fabryczny 40
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-741
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Specjalna W Białymstoku

856540163
Strona
Regon 00123532000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Podstawowa Specjalna W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Antoniuk Fabryczny 40. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 856540163. Fax: 856622099. Jednostka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły można odwiedzić pod adresem WWW.SOSW.bialystok.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00123532000000.

Szkoła Podstawowa Specjalna W Białymstoku przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 65, z czego 25 to uczennice, a 40 stanowili chłopcy. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Mapa