Przedszkole Samorządowe Nr 78 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 78 W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 78 W Białymstoku

Zagórna 2/3
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-820
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 78 W Białymstoku

856534648
Strona
Regon 20040679900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 78 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Zagórna 2/3. Nr tel. do przedszkola to 856534648. Przedszkole działa na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem przedszkole78.bialystok.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 20040679900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 188, z czego 98 to dziewczynki, a 90 stanowili chłopcy. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa