Publiczne Gimnazjum Nr 9 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 9 W Białymstoku

Patron im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 9 W Białymstoku

Antoniuk Fabryczny 5/7
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-762
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 9 W Białymstoku

856532207
Strona
Regon 05084542500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 9 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Antoniuk Fabryczny 5/7. Telefon do gimnazjum to 856532207. Faks: 856649042. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.pg9.foxnet.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 05084542500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 606, z czego 338 stanowiły uczennice, a 268 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 61 nauczycieli, z czego 47 na pełen etat oraz 14 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,36. Powiat białystok ma zarejestrowane 47 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 7476 uczniów w powiecie przypada 47 innych gimnazjów (159,06 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.613.873.87
20068.663.923.92
200711.644.114.11
20089.173.183.18
20098.423.573.57
20108.893.93.9
201115.124.414.41
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.714.384.38
20066.375.265.26
20076.824.574.57
200812.014.594.59
20098.014.954.95
201011.975.155.15
201113.344.324.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa