Przedszkole Samorządowe Nr 31 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 31 W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 31 W Białymstoku

Świętokrzyska 4
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-843
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 31 W Białymstoku

856510981
Strona
Regon 20040565300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 31 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Świętokrzyska 4. Telefon do przedszkola to 856510981. Fax: 856510981. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można odwiedzić pod adresem www.ps31b.republika.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 20040565300000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 139, z czego 57 stanowiły dziewczynki, a 82 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa