Przedszkole Samorządowe Nr 73 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 73 W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 73 W Białymstoku

Gajowa 66
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-974
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 73 W Białymstoku

856530270
Regon 20040677600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 73 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Gajowa 66. Numer tel. do przedszkola to 856530270. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 20040677600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 136, z czego 83 to dziewczynki, a 53 to chłopcy. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), a średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

przedszkole