Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne W Białymstoku

Patron Jan Wilkowski

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne W Białymstoku

Palmowa 20a
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-795
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne W Białymstoku

856540363
Strona
Regon 20040947300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Palmowa 20a. Numer tel. do przedszkola to 856540363. Faks: 856541474. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.psi58.bialystok.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 20040947300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 217, z czego 90 to uczennice, a 127 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 39 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,8. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

przedszkole