Przedszkole Samorządowe Nr 28 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 28 W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 28 W Białymstoku

Wierzbowa 21A
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-743
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 28 W Białymstoku

856513668
Strona
Regon 20040564700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 28 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Wierzbowa 21A. Numer telefonu do przedszkola to 856513668. Nr fax: 856513668. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem www.ps28b.republika.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 20040564700000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 182, z czego 92 to uczennice, a 90 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), a średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa