Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna W Białymstoku

Adres Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna W Białymstoku

Rzemieślnicza 16
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-773
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna W Białymstoku

856530784
Regon 00073550000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Rzemieślnicza 16. Numer tel. do szkoły to 856530784. Nr faksu: 856530784. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00073550000000.

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna W Białymstoku uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 39, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 23 to chłopcy. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Mapa