Przedszkole Samorządowe Nr 65 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 65 W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 65 W Białymstoku

Łagodna 12
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-757
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 65 W Białymstoku

856533142
Strona
Regon 20040866300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 65 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Łagodna 12. Telefon do przedszkola to 856533142. Numer faksu: 856533142. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem http://www.przedszkole.bialystok.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 20040866300000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 150, z czego 74 stanowiły dziewczynki, a 76 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 14. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa