Publiczne Przedszkole Nr 2 W Grójcu


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 2 W Grójcu

Adres Publiczne Przedszkole Nr 2 W Grójcu

Laskowa 6
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 2 W Grójcu

486642332
Regon 14265529000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 2 W Grójcu mieści się w miejscowości Grójec pod adresem Laskowa 6. Numer telefonu do przedszkola to 486642332. Faks: 486642332. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem http://przedszkolenr2grojec.edupage.org. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14265529000000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 200, z czego 113 stanowiły dziewczynki, a 87 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 4,33. Powiat grójecki ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1172 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Grójec: 8
  • w gminie Grójec: 11
  • powiat grójecki: 59
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole