Niepubliczne Gimnazjum W żelaźnie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum W Żelaźnie

Adres Niepubliczne Gimnazjum W Żelaźnie

101
Miejscowość Żelazno
Kod pocztowy 57-361
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum W Żelaźnie

748689311
Regon 02199300000000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Inicjatywa Edukacyjna"Nasze Żelazno

Niepubliczne Gimnazjum W żelaźnie znajduje się w miejscowości Żelazno pod adresem 101. Nr tel. do szkoły to 748689311. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 02199300000000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Gimnazjum W żelaźnie to gmina.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat kłodzki ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół gimnazjalnych (100,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Mapa