Szkoła Podstawowa W Krosnowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Krosnowicach

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa W Krosnowicach

207
Miejscowość Krosnowice
Kod pocztowy 57-362
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Krosnowicach

748685773
Strona
Regon 00119328300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Krosnowicach mieści się w miejscowości Krosnowice pod adresem - 207. Telefon do szkoły to 748685773. Nr faksu: 748685773. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spkros.republika.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119328300000.

Szkoła Podstawowa W Krosnowicach naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 202, z czego 100 stanowiły dziewczynki, a 102 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 8166 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (145,82 na placówkę), a średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Krosnowice: 3
  • w gminie Kłodzko: 10
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa