Gimnazjum Z Oddziałami Dwujezycznymi Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Dwujezycznymi Nr 1

Patron IM.ADAM MICKIEWICZ

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Dwujezycznymi Nr 1

ZAWISZY CZARNEGO 5
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Dwujezycznymi Nr 1

748673520
Strona
Regon 89104139700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Dwujezycznymi Nr 1 mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem ZAWISZY CZARNEGO 5. Nr tel. do gimnazjum to 748673520. Faks: 748652840. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gim1-klodzko.blogspod.com. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 89104139700000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 379, z czego 201 to gimnazjalistki, a 178 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 39 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 13. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół gimnazjalnych (100,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.19-1.60.04
20065.94-0.750.35
20070.05-2.26-1.15
20083.09-2.020.74
20094.34-1.821.02
20103.44-1.243.8
20113.49-0.464.38
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.15-2.34-0.98
20064.37-0.810.75
20071.28-2.030.11
20085.06-2.470.79
20094.69-2.141.57
20103.8-2.072.13
2011-0.51-0.192.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa