Alternatywne Gimnazjum W Kłodzku


Najważniejsze informacje - Alternatywne Gimnazjum W Kłodzku

Adres Alternatywne Gimnazjum W Kłodzku

ŁUŻYCKA 8
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Alternatywne Gimnazjum W Kłodzku

748672228
Strona
Regon 89036771900020
Organ prowadzący ZESPÓŁ SZKÓŁ ALTERNATYWNYCH SP. Z O.O.

Alternatywne Gimnazjum W Kłodzku mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem ŁUŻYCKA 8. Nr tel. do gimnazjum to 748672228. Numer fax: 748672228. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem ZSA.OZ.PL. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 89036771900020. Jednostka rejestracyjna dla Alternatywne Gimnazjum W Kłodzku to gmina.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat kłodzki ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół gimnazjalnych (100,05 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Mapa