Społeczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum

Adres Społeczne Gimnazjum

DASZYŃSKIEGO 12
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum

748672457
Strona
Regon 89041991300038
Organ prowadzący KŁODZKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Społeczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Kłodzko pod adresem DASZYŃSKIEGO 12. Telefon do gimnazjum to 748672457. Nr faksu: 748670499. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest organizacje społeczne. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem zss.klodzko.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 89041991300038. Organ rejestrujący dla Społeczne Gimnazjum to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat kłodzki ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek gimnazjalnych (100,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Mapa