Gimnazjum Specjalne W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Adres Gimnazjum Specjalne W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

213
Miejscowość Krosnowice
Kod pocztowy 57-362
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

748685080
Regon 02038055300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii mieści się w miejscowości Krosnowice pod adresem 213. Telefon do szkoły to 748685080. Numer faksu: 748685080. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 02038055300000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat kłodzki ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 43 innych jednostek gimnazjalnych (100,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-11.89-2.26-5.88
2008-18.62-2.02-7.16
2009-14.25-1.82-9.35
2010-18.03-1.24-11.9
2011-14.81-0.46-9.12
Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-16.32-2.03-7.7
2008-15.76-2.47-8.15
2009-16.63-2.14-12.69
2010-25.66-2.07-16.46
2011-4.97-0.19-4.75

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa