Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Samochodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Samochodowa Dla Dorosłych

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Samochodowa Dla Dorosłych

Kopernika 41
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-552
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Samochodowa Dla Dorosłych

426361964
Strona
Regon 47075862600039
Organ prowadzący PPHU Marek Pałys

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Samochodowa Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Kopernika 41. Telefon do szkoły zawodowej to 426361964. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.szkola.go3.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47075862600039. Organ rejestrujący dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Samochodowa Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 1784 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (84,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa