Zasadnicza Szkoła Medyczna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Medyczna

Adres Zasadnicza Szkoła Medyczna

A. PRÓCHNIKA 42
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-713
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Medyczna

426330008
Strona
Regon 47064290600118
Organ prowadzący SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWO-MEDYCZNE

Zasadnicza Szkoła Medyczna mieści się w miejscowości Łódź pod adresem A. PRÓCHNIKA 42. Nr tel. do szkoły zawodowej to 426330008. Fax: 426330008. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.stom-lodz.pl. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 47064290600118. Instytucja rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Medyczna to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 1784 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (84,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa