Zasadnicza Szkoła Fryzjerska łódzkiej Korporacji Oświatowej


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Fryzjerska Łódzkiej Korporacji Oświatowej

Adres Zasadnicza Szkoła Fryzjerska Łódzkiej Korporacji Oświatowej

Jaracza 70
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-251
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Fryzjerska Łódzkiej Korporacji Oświatowej

426791996
Regon 47218447700251
Organ prowadzący Łódzka Korporacja Oświatowa Sp. z o. o.

Zasadnicza Szkoła Fryzjerska łódzkiej Korporacji Oświatowej znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Jaracza 70. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 426791996. Numer fax: 426791996. Szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 47218447700251. Organ rejestracyjny dla Zasadnicza Szkoła Fryzjerska łódzkiej Korporacji Oświatowej to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 1784 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (84,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa