Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W łodzi


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Łodzi

Patron Zakład Doskonalenia Zawodowego

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Łodzi

Łąkowa 4
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-563
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Łodzi

426376011
Regon 00051240900691
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W łodzi mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Łąkowa 4. Numer tel. do szkoły to 426376011. Numer fax: 426376167. ZSZ znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.szkolyzdz-lodz.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 00051240900691. Instytucja rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W łodzi to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 1784 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (84,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa