Przedszkole Miejskie Nr 199 W łodzi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 199 W Łodzi

Adres Przedszkole Miejskie Nr 199 W Łodzi

Łąkowa 13
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-562
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 199 W Łodzi

426376742
Strona
Regon 00434072100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 199 W łodzi znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Łąkowa 13. Telefon do przedszkola to 426376742. Nr fax: 426376742. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola znajdziemy pod adresem pm199lodz.wikom.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00434072100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 150, z czego 65 stanowiły dziewczynki, a 85 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 15. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa