Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Drewnowska 151
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-008
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

426122935
Strona
Regon 00093207000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Drewnowska 151. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 426122935. Numer fax: 426122912. ZSZ działa na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.mowrd3.edu.lodz.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00093207000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 25, z czego 25 to uczennice, a stanowili słuchacze. Powiat łódź ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 1784 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (84,95 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa