Samorządowe Przedszkole W Skomielnej Białej


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Skomielnej Białej

Adres Samorządowe Przedszkole W Skomielnej Białej

1
Miejscowość Skomielna Biała
Kod pocztowy 32-434
Gmina Lubień
Powiat myślenicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Skomielnej Białej

182687149
Regon 35673105000000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Skomielnej Białej znajduje się w miejscowości Skomielna Biała pod adresem 1. Nr tel. do przedszkola to 182687149. Nr faksu: 182687149. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Lubień, powiat myślenicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem p.skomielna.dlaprzedszkoli.eu. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 35673105000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 97, z czego 43 to uczennice, a 54 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat myślenicki ma zarejestrowane 52 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 3721 uczniów w powiecie przypada 52 innych przedszkoli (71,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skomielna Biała: 3
  • w gminie Lubień: 9
  • powiat myślenicki: 83
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa