Przedszkole Samorządowe W łętowni


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Łętowni

Adres Przedszkole Samorządowe W Łętowni

Miejscowość Łętownia
Kod pocztowy 34-242
Gmina Jordanów
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Łętowni

182773004
Regon 49068927500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W łętowni mieści się w miejscowości Łętownia pod adresem . Numer tel. do przedszkola to 182773004. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Jordanów, powiat suski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49068927500000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 78, z czego 34 stanowiły uczennice, a 44 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat suski ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 1394 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (49,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łętownia: 1
  • w gminie Jordanów: 3
  • powiat suski: 36
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa