Przedszkole Samorządowe Osielec


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Osielec

Adres Przedszkole Samorządowe Osielec

Miejscowość Osielec
Kod pocztowy 34-234
Gmina Jordanów
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Osielec

182772139
Regon 49068929800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Osielec znajduje się w miejscowości Osielec pod adresem . Nr tel. do przedszkola to 182772139. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Jordanów, powiat suski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49068929800000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 46, z czego 13 to uczennice, a 33 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,75. Powiat suski ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 1394 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (49,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Osielec: 1
  • w gminie Jordanów: 3
  • powiat suski: 36
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa