Ii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące

Patron gen.prof.Sylwester Kaliski

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące

Milewskiego 3B
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące

632803613
Regon 30035941800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Turek pod adresem Milewskiego 3B. Numer tel. do liceum to 632803613. Nr fax: 632803614. Szkoła licealna znajduje się na terenie gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www liceum znajdziemy pod adresem zst.net.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 30035941800000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów uczęszczających na lekcje w placówce to 93, z czego 61 to uczennice, a 32 stanowili wychowankowie. Powiat turecki ma zarejestrowane 8 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 1252 uczniów w powiecie przypada 8 innych licealnych szkół średnich (156,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,14 (53259 licealistów na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 1 18,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 22 47,45 % 86,36 %
język polski pisemny podstawowy 22 43,18 % 100,00 %
język polski ustny 22 78,64 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 3 51,67 % -
język angielski pisemny podstawowy 18 69,56 % 100,00 %
język angielski ustny 18 83,61 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 18,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 147 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 47,45 % 2 (z 5) 2 (z 5) 2 (z 5) 159 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 43,18 % 3 (z 6) 3 (z 6) 3 (z 6) 354 (z 527)
język polski ustny 78,64 % 3 (z 6) 3 (z 6) 3 (z 6) 50 (z 520)
język angielski pisemny rozszerzony 51,67 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 174 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 69,56 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 95 (z 409)
język angielski ustny 83,61 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 15 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa