Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Adres Liceum Ogólnokształcące

Parkowa 3
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Liceum Ogólnokształcące

632784777
Regon 31023722200320
Organ prowadzący Wanda Musiał

Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Turek pod adresem Parkowa 3. Telefon do szkoły to 632784777. Numer fax: 632784777. Szkoła licealna działa na terytorium gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.cswiedza.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31023722200320. Jednostka rejestracyjna dla Liceum Ogólnokształcące to powiat ziemski.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat turecki ma zarejestrowane 8 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 1252 uczniów w powiecie przypada 8 innych liceów (156,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,14 (53259 wychowanków w wieku licealnym na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 22 25,00 % 31,82 %
język polski pisemny podstawowy 7 34,43 % 57,14 %
język polski ustny 20 80,75 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 7 27,43 % 28,57 %
język angielski ustny 6 32,83 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 25,00 % 4 (z 5) 4 (z 5) 4 (z 5) 428 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 34,43 % 5 (z 6) 5 (z 6) 5 (z 6) 508 (z 527)
język polski ustny 80,75 % 4 (z 6) 4 (z 6) 4 (z 6) 79 (z 520)
język angielski pisemny podstawowy 27,43 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 400 (z 409)
język angielski ustny 32,83 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 363 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa