Liceum Ogólnokształcące W Kole


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące W Kole

Patron Kazimierz Wielki

Adres Liceum Ogólnokształcące W Kole

Blizna 37
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące W Kole

632721622
Regon 31159452700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące W Kole mieści się w miejscowości Koło pod adresem Blizna 37. Numer tel. do liceum to 632721622. Fax: 632721622. Liceum funkcjonuje na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www liceum odwiedzimy pod adresem www.lowkole.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 31159452700000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 657, z czego 442 to wychowanki, a 215 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 46 nauczycieli, z czego 42 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10,5. Powiat kolski ma zarejestrowane 16 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 1190 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół licealnych (74,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,14 (53259 wychowanków w wieku licealnym na 554 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny rozszerzony 42 55,74 % -
język polski pisemny podstawowy 229 60,86 % 100,00 %
język polski ustny 229 70,28 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 75 66,57 % -
język angielski pisemny podstawowy 200 81,94 % 100,00 %
język angielski ustny 198 74,40 % 100,00 %
matematyka pisemny rozszerzony 68 67,68 % -
matematyka pisemny podstawowy 229 78,98 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny rozszerzony 55,74 % 2 (z 5) 2 (z 5) 4 (z 8) 95 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 60,86 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 14) 59 (z 527)
język polski ustny 70,28 % 1 (z 9) 1 (z 9) 3 (z 14) 150 (z 520)
język angielski pisemny rozszerzony 66,57 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 65 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 81,94 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 44 (z 409)
język angielski ustny 74,40 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 45 (z 405)
matematyka pisemny rozszerzony 67,68 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 13 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 78,98 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 11) 15 (z 455)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa