I Liceumogólnokształcące W Turku


Najważniejsze informacje - I Liceumogólnokształcące W Turku

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres I Liceumogólnokształcące W Turku

T. Kościuszki 4
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceumogólnokształcące W Turku

632784695
Regon 31159614700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceumogólnokształcące W Turku znajduje się w miejscowości Turek pod adresem T. Kościuszki 4. Numer telefonu do liceum to 632784695. Nr faksu: 632784690. Szkoła licealna działa na terytorium gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.liceum-turek.internetdsl.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 31159614700000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 1110, z czego 772 to licealistki, a 338 stanowili licealiści. Powiat turecki ma zarejestrowane 8 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 1252 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół licealnych (156,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,14 (53259 uczniów na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 413 63,42 % 99,76 %
język polski pisemny rozszerzony 79 65,18 % -
język polski ustny 413 86,80 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 63,42 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 6) 39 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 65,18 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 36 (z 200)
język polski ustny 86,80 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 6) 15 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa